Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Γράφει: ο Αντύπας Γεώργιος, Αντιστράτηγος ε.α, Πρόεδρος Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ»

Όταν πριν από δύο μήνες περίπου, επισκέφθηκα τους χώρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας στην πόλη μας για προσωπικούς λόγους, διαπίστωσα την τριτοκοσμική εικόνα του κτιρίου στο οποίο καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ανώτερα και κατώτερα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας μας. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, η παραπάνω κατάσταση μόνο κολακευτική δεν είναι και δεν μας γεμίζει με ικανοποίηση και ευχαρίστηση, για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των στελεχών, όταν υπάρχουν αδιάθετες και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις στην πόλη μας, που θα πληρούσαν άριστα την επί 24ωρο εργασία και διαμονή των στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

΄Ενας τέτοιος χώρος είναι οι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις, από τριετίας περίπου, του πρώην Στρατολογικού Γραφείου Μεσολογγίου, στον ευρύτερο χώρο του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΨΑΛΗ», που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ) συνολικής εκτάσεως περίπου 500 τ.μ., ευρισκόμενες σε ικανοποιητική κατάσταση και αποτελούμενες από έξι (6) γραφεία μεγάλα και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Λόγω της συχνής επισκέψεώς μου στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και της άμεσης επαφής μου με αρμόδιους επιτελείς, συζητήθηκε το θέμα παραχώρησης των εγκαταστάσεων στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας και η ανταπόκρισή τους υπήρξε θετική, αρκεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας προς το Ταμείο Εθνικής ΄Αμυνας (ΤΕΘΑ), υπεύθυνο όργανο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ.

Εκτιμάται ότι, ο παραπάνω προτεινόμενος χώρος αξιοποιείται κατάλληλα με την παραχώρησή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας και το έργο της τελευταίας καθίσταται περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό διότι:

α. Βρίσκεται στην είσοδο της πόλεως του Μεσολογγίου, είναι ευκολοδιάκριτος και προσπελάσιμος στους πολίτες.
β. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
γ. Διαθέτει επαρκή και ασφαλή χώρο σταθμεύσεως των μηχανοκίνητων μέσων της ΕΛ.ΑΣ.
δ. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις παρέχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας του προσωπικού.
ε. Η επέμβαση των Αστυνομικών Οργάνων είναι άμεση λόγω των υφισταμένων πολλών δρομολογίων και της κομβικότητας του χώρου και
στ. Αποφεύγεται η σύχναση περιθωριακών και άλλων ιδιόμορφων ατόμων στο παραπάνω συνολικό χώρο του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΨΑΛΗ».

Ο Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής, δύναται να προσφέρει κάθε συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση, με τις ανιδιοτελείς παρεμβάσεις του τόσο στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όσο και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον τούτο απαιτηθεί, αρκεί να υποβληθεί όπως προτάθηκε από τους επιτελείς του ΤΕΘΑ, το σχετικό αίτημα από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Χρέος όλων μας είναι, η παροχή κάθε βοήθειας προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν των προσωπικών ωφελημάτων ή επιδιώξεων καθ΄ενός, για να έχουμε στον τόπο μας Αστυνομία λειτουργική, πιο αποτελεσματική και με συνθήκες εργασίας των στελεχών της, ανθρώπινες και ανταποδοτικές.

Σε ότι αφορά τον υπόλοιπο χώρο του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΨΑΛΗ» (από τα συνολικά 8217 τ.μ.) που διετέθη στο Δήμο Μεσολογγίου από το ΥΠΕΘΑ για χρήση από το έτος 1989 με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής, αναμένεται έκδοση αποφάσεως μίσθωσής του πλέον (όχι εκποίησης), σύμφωνα με τον Ν. 3883/2010 και σχετικών αποφάσεων της ιεραρχίας.

Χαμένη ευκαιρία όλων των Δημοτικών Αρχόντων και απώλεια για το Δήμο Μεσολογγίου, η οριστική παραχώρηση των 8217 τ.μ. που διατυπώθηκε στα σχετικά πρωτόκολλα του 1989, με ειδικό όρο και υποχρέωση μεταστέγασης του Στρατολογικού Γραφείου Μεσολογγίου με μέριμνα του Δήμου, για τα οποία ουδείς ουδέν μέχρι σήμερα έπραξε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου